One S

Detta arv förvaltas idag av ONE S-koncernens ägare som för facklan vidare genom långsiktiga engagemang inom främst fastigheter och värdepappershandel. 

En stor och viktig del av familjens engagemang är driften av Stiftelsen Sven-Olof Jansons Livsverk vars ändamål är att stödja innovativt entreprenörskap, främja vetenskaplig forskning, samt att ge bidrag till förmån för behövande individer, företrädesvis barn och ungdomar.

Ytterligare engagemang inom familjens intressesfär är Black Lake Advisory Services som tillhandahåller kompetens och tekniskt kunnande inom värdepappershandeln.