Historia

Vid 20 års ålder konstruerade Sven-Olof en spinnmaskin för tillverkning av spiraler till motståndselement. Maskinen installerade han i sin pappas vedbod och det egna företaget fick namnet Firma El-Spiraler. Affärerna gick lysande, verksamheten växte och i slutet av 50-talet byggdes den egna fabriken på Larsfrids industriområde i Halmstad. Ett första steg till vad som skulle bli en 30 000 m2 stor industribyggnad med tillverkning inom elektronik, plåtbearbetning, snickeri och formgjutning av plast.

Historien om El-Spiraler som bastutillverkare fick sin början tidigt 1960-tal när en finsk konsul, bosatt i Halmstad, beställde en apparat för elektrisk uppvärmning av sin bastu. Med sitt stora intresse för tekniska lösningar konstruerade Sven-Olof ett bastuaggregat som efter några års utveckling massproducerades och marknadsfördes under varumärket TYLÖ. Tack vare ett antal tekniska innovativa finesser som fick patent i flera länder intog TYLÖ en dominerande position på marknaden.

Tack vare Sven-Olofs entusiasm, envishet och lojala medarbetare kunde företaget utvecklas till en av världens ledande tillverkare av ett brett sortiment av tekniskt avancerade produkter inom bastu- och ångbad. Produkterna med varumärket TYLÖ exporterades och såldes med stor framgång i ett 80-tal länder världen över.

Trots alla framgångar förblev Sven-Olof en enkel och anspråkslös man. Med hårt arbete, uppfinningsrikedom, envishet och självklar pondus byggde han på drygt 50 år upp sitt företag från en liten verkstad till den mångmiljonindustri som det var 2008 då familjeföretaget såldes.

Den unika ”TYLÖ-andan” som Sven-Olof skapade tillsammans med sina medarbetare, kommer att tjäna som inspiration för kommande generationer i familjen Janson.