Sven-Olof Janson
1929 – 2013

Tilldelade Anslag

Forskning & utbildning
Lucas S Kumosa, PhD

Lucas  S  Kumosa,  PhD,  och  Jens  Schouenborg,  PhD,  professor  i  neurofysiologi  båda  forskare  vid  Neuronano  Research  Center  (NRC)  på  Lunds  Universitet.  De  fick  stipendium  för  att  kunna  fortsätta  sin  forskning  för  att  påskynda  läkningsprocessen  vid  hjärnskador. 

Följ länken för att lära mer om forskningen

Johannes Westman, PhD

Johannes  Westman,  postdoktor  vid  The  Hospital  for  Sick  Children. Johannes  fick  stipendium  för  att  genomföra  sin  forskning  och  utveckling  för  behandling  av  sepsis  (blodförgiftning)  i  vilken  han  och  hans  kollegor  utforskade  den  positiva  effekten  av  p33  protein  på  immunsystemet  vid  infektioner. 

Isak Frostå, Designer

Isak  Frostå,  designer  från  Halmstad  som  studerat  vid  Copenhagen  Institute  of  Interaction  Design.  Vi  har  sponsrat  Isak’s  utbildning  igenom  vilken  han  har tillskansat  sig  kunskap  och  kompetens  att  designa  fysiska  och  digitala  objekt  för  att  hjälpa  människor  i  vardagen. 

Följ länken för att lära mer om Isak och hans arbete

Maria Swanberg, PhD

Maria Swanberg, PhD och docent vid Lunds Universitet i Translationell Neurogenetik tilldelades stiftelsens stipendium för att fullfölja sin forskning i neurodegenerativa sjukdomar så som Alzheimer och Parkinsons.

Följ länken länken för att läsa mer om Maria och hennes forskning

Per Pettersson, Phd

Per är forskare vid Lunds universitet inom Integrative Neurophysiology. Han fick anslag för sin forskning att utveckla undersökningsmetoder inom neurodegenererande sjukdomar.

Följ länken länken för att läsa mer om Per och hans forskning.

Agnete Kirkeby, Phd

Agnete Kirkeby forskare vid Lunds universitet inom Human Neural Developmental Biology. Hon fick anslag för att kartlägga och skapa en 3D stamcells-modell av den mänskliga fosterhjärnan.

Följ länken länken för att läsa mer om Agnete och hennes forskning.

Organisationer & föreningar
Cancerfonden

Cancerfonden  har  över  åren  fått  flera  stipendier  för  att  bidra  till  kampen  att  besegra  cancer.

Följ länken för att läsa mer om Cancerfonden

Barncancerfonden

Vi  stödjer  Barncancerfonden  i  dess  arbete  att  bekämpa  barncancer  och  se  till  att  drabbade  och  deras  familjer  får  den  vård  och  stöd  de  behöver. 

Följ länken för att läsa mer om Barncancerfonden

Hjärt- Lungfonden

Årligen ger Stiftelsen ekonomiskt stöd till forskningen för nya genombrott i kampen mot vårt lands största folksjukdom.

Göteborgs Uppfinnareförening

Stiftelsen  har  bidragit  till  etablering  och  utvecklingen  av  utbildningsprogram  vid  Göteborgs  Uppfinnarförening.

Följ länken för att läsa mer om Göteborgs Uppfinnareförening

Stockholms Stadsmission

Under 2020 fick Stockholms Stadsmission medel av Stiftelsen för att på olika sätt ge hjälp och stöd till utsatta familjer, barn och äldre personer som drabbas av den pågående Coronapandemin i Sverige.

Följ länken länken för att läsa mer om Stockholms Stadsmission.

Frälsningsarmen

Under 2020 fick Frälsningsarmen medel av Stiftelsen för att på olika sätt ge hjälp och stöd till utsatta familjer, barn och äldre personer som drabbas av den pågående Coronapandemin i Sverige.

Följ länken länken för att läsa mer om Frälsningsarmen.

Stiftelsen Radiohjälpen

Under 2020 fick Radiohjälpen medel av vår Stiftelse för att på olika sätt ge hjälp och stöd till utsatta familjer, barn och äldre personer som drabbas av den pågående Coronapandemin i Sverige.

Följ länken länken för att läsa mer om Radiohjälpen.

Stiftelsen Fryshuset

Under 2020 fick Fryshuset medel av vår Stiftelse för att på olika sätt ge hjälp och stöd till utsatta familjer, barn och äldre personer som drabbas av den pågående Coronapandemin i Sverige.

Följ länken länken för att läsa mer om Fryshuset.

Kronprinsessparets Stiftelse

Under 2020 fick Kronprinsessparets Stiftelse medel av vår Stiftelse för att på olika sätt ge hjälp och stöd till utsatta familjer, barn och äldre personer som drabbas av den pågående Coronapandemin i Sverige.

Följ länken länken för att läsa mer om Kronprinsessparets Stiftelse.