Stiftelsens ändamål

Stiftelsens strävan är att, i stort och smått, göra världen till en bättre plats. Det kan vara allt från att hjälpa ett barn som lider av en svår sjukdom, att skapa förutsättningar för nystartade företag att blomstra, till engagemang för utveckling av svenskt näringsliv. 

Stöd till organisationer och institut som ägnar sig åt forskning inom Health Tech är också ett av Stiftelsen intressen.

I samarbete med expertis inom de områden som Stiftelsen har till uppgift att stödja arbetar Stiftelsens styrelse med egna sökningar och efterforskningar för att finna mottagare av stiftelsemedel.

I enstaka fall kan enskilda ansökningar behandlas och beviljas. För kontakt med Stiftelsen, vänligen sänd ansökan till: SOJLivsverk@one-s.se