Black Lake Advisory Services

Nya regulatoriska direktiv och teknologiska innovationer fortsätter att skapa nya affärsmodeller och möjligheter. När konkurrensen hårdnar och marknadsförhållandena ändras är det av största vikt för etablerade bolag som nystartade företag att ligga steget före.

Genom ett brett nätverk av beprövade kapitalmarknadsspecialister tillhandahåller Black Lake samlad ämnesexpertis inom Strategi, Företagsutveckling, Operations, Riskhantering, Säkerhetshantering och Regleringar.

Black Lake Advisory Services är en del av One S-koncernen.